Kommentar

Det mest oppsiktsvekkende ved dramaet i britisk politikk

De massive motkreftene Liz Truss har utløst som britisk statsminister, reiser et slående spørsmål: Er det ikke lenger venstresiden som har bevisbyrden i økonomisk politikk?