Kommentar

Glem skrekkbildene. Her er det som virkelig bekymrer

Kina har gått fra ettpartistat til énperson-stat, skriver Sun Heidi Sæbø.