Kommentar

Dead man walking

Om 2022 har vært et vanskelig år for Putin, ser ikke 2023 mye enklere ut.