Kommentar

Statskuppene er på fremmarsj

Trump-miljøet har lyktes i å lage en dreiebok for å underminere demokratiske normer og institusjoner. Den er i ferd med å endre verden, skriver Maria Berg Reinertsen.