Kommentar

Drøyer Sveriges Nato-medlemskap, får vi nordisk forsvarsunion

Et absolutt utenkelig scenario kan bli en realitet, skriver Aslak Bonde.