Kommentar

Det er ikke hysterisk å ville skåne døtrene sine fra sosiale medier

Forskningen på skjermene og de sosiale medienes påvirkning klarer i liten grad å fange opp den dype bekymringen som finnes hos både de unge selv og hos foreldrene deres, skriver Martin Gedde-Dahl.