Kommentar

Det er flere enn Eirik Jensen som ikke tåler å sitte i fengsel

Løslatelsen av den korrupsjonsdømte polititoppen kan aktivere debatten om kriminalomsorgen, skriver Aslak Bonde.