Kommentar

Støtte til influenserkurs og soppdyrking. Skal vi ikke svette for trygden?

Støtte til påvirkerutdanning virker mindre fruktløst enn mye annet Nav driver med, skriver Maria Berg Reinertsen.