Kommentar

Krigsfrykten må bli større før rådet om doblet forsvarsbudsjett følges

Forsvarskommisjonen ber politikerne om å ta fra andre velferdssektorer for å kunne bruke mer ressurser på et forsvar som vi kanskje aldri kommer til å bruke.