Kommentar

Det er de adopterte som har krav på svar. Ikke du.

«Har du funnet dine biologiske foreldre?» er ikke et enkelt og tilforlatelig spørsmål, skriver Sun Heidi Sæbø.