Kommentar

Habilitetssakene: Vanskelig å tro at det er tilfeldig

Sett fra utsiden er det ikke opplagt at Huitfeldts habilitetsbrudd er noe mindre alvorlig enn Ola Borten Moes, skriver Aslak Bonde.