Kommentar

Norge står bak et overgrep mot lokalbefolkningen på Svalbard

Å frata utlendinger stemmerett speiler norske myndigheters frykt for at Svalbard skal bli mindre «norsk», og akkurat nå er de geopolitiske forholdene gunstige for en offensiv, skriver Sten Inge Jørgensen.