Kommentar

Store sprekker i felles kamp mot antisemittisme i Frankrike

Frankrikes ledende venstreparti nekter å delta i tverrpolitisk demonstrasjon mot antisemittisme.