Kommentar

Interessant at nettopp SMK brøt offentlighetsloven

Byråkrater bryter offentlighetsloven ganske ofte. Spørsmålet er om det gjør lovbruddene i Solberg/Finnes-saken mer eller mindre alvorlige, skriver Aslak Bonde.