Kommentar

Så mye misnøye i Ap at relativt sentrale folk ser seg tjent med lekkasjer

Solbergs og Støres fremtid er nå i uvanlig stor grad avhengig av meningsmålinger, skriver Aslak Bonde.