Kommentar

Industri- og næringsbevegelsen kan ennå avgjøre regjeringsvalget i 2025

Protestpartier tåler av og til både krangling, splittelser og eksklusjoner, skriver Aslak Bonde.