Kommentar

Lærdommen etter 25. juni-feilene bør ikke være mer overvåkning

De tragiske feilene før 25. juni-angrepet er unntak. Vestlige stater er skremmende effektive i bekjempelsen av terror, skriver Martin Gedde-Dahl.