Kommentar

Det er ingen selvfølge at Norge skal tjene penger på våpensalg

Vi må ta inn over oss våpenpolitikkens enorme sprik mellom idealer og virkelighet, skriver Lena Lindgren.