Kommentar

Vestens advarsler om storkrig kan bli en selvoppfyllende profeti

Ingenting er feil med å øke forsvarskapasiteten sin i en situasjon der ting kan gå fryktelig galt. Men å snakke om muligheten for en tredje verdenskrig er noe helt annet, skriver Leonid Ragozin.