Kommentar

Maria Berg Reinertsen: Hva sier «Makta» om makt?

Makta er en dans med tegnestift i skoen, mens idealene ligger igjen utenfor. Var det så enkelt?