Kommentar

Unge menn går mot høyre: Har selve tidsånden snudd?

De har vel hørt tidens melodi: For unge menn er disiplin og selvkontroll veien til suksess. Idealisme og det å ville endre verden er rett og slett fryktelig ukult, skriver Markus Slettholm.