Kommentar

Norske bondeopprør er fredelige, men kan likevel være livsfarlige for regjeringen

Antallet mulige regjeringskrisesaker er dermed gått opp fra to til tre, skriver Aslak Bonde.