Kommentar

Sp har tapt ukens jordbrukspolitiske spill. Bøndene kan tape enda mer på lengre sikt

Jordbrukspolitikken er ekstremt dyr for staten, men gir likevel så dårlig økonomi for svært mange bønder at de gir opp driften, skriver Aslak Bonde.