Kommentar

Sentralbadet er dødt, men det betyr ikke at ombyggingen blir mislykket

HLM arkitekter tok av silkehanskene for å bygge om Bergens ikoniske svømmehall. Men det kan fortsatt bli et bra transformasjonsprosjekt, skriver Gaute Brochmann.