Kommentar

Kortere ventetid i helsevesenet? Vestres løfter er slående uforpliktende

Jan Christian Vestres løfte om kortere ventetider på sykehusene har et forpliktende mål, men tiltakene for å nå dit er vage. Selv den påståtte høyrevrien er det tvil om, skriver Aslak Bonde.