Reportasje

Det blåser opp til kamp om verdens kanskje mest markedsstyrte skole

Da en privatskole åpnet i nærområdet, mistet den kommunale naboskolen i Väsby hundre elever tvert. Dette er historien om hvordan likhetslandet Sverige fikk verdens mest liberaliserte skolesystem.