Reportasje

Europas grønne skifte står og faller med Tyskland

Kull, gass, hydrogen, vind, sol, atomkraft eller ammoniakk? Tysklands veivalg i energikrisen vil få store konsekvenser for europeisk industri – og for om det grønne skiftet kan lykkes.