Reportasje

Snøheia: Her kolliderer alle debattene om hvilken retning Norge skal ta

Hydro kom til Høyanger med det tilsynelatende perfekte vindkraftprosjektet, et tilbud industribygda ikke kunne si nei til. Trodde man.