Samtid

«Hvis vi ikke underviser, er det lett å ta elementære ting for gitt.»

Den beste måten å forstå faget på, er å formidle det, mener Johannes Skaar.