Samtid

Import og hjemmeavl på historisk institutt

– Vi må i det minste være oppmerksomme på hva vi gjør! Det er historieprofessor John Peter Colletts formaning til instituttet som internasjonaliserer fortere enn du kan si Hafrsfjord.