Samtid

– Jeg har opplevd ryktespredning, hets, forsøk på sensur, angrep på min person og mitt kunstnerskap

Fryktkulturen rår ved store deler av Khio, skriver student og kunstner Magnus Vanebo.