Teknologi

Kniver om å lage norsk språkmodell à la Chat GPT

En bred allianse av norske KI-forskere søker om 212 millioner kroner for å lage språkmodeller av samme slag som Chat GPT. Det vil være uhensiktsmessig å begynne fra scratch på nytt, mener NTNU, som arbeider med noe tilsvarende og velger å stå utenfor.