Utenriks

Forstår vi Russland nå, professor Mearsheimer?

I årevis har den ruvende statsviteren John Mearsheimer insistert på at Vesten er den aggressive parten i Ukraina. Har et knapt år med russisk angrepskrig endret analysen hans?