Utenriks

Har vi drevet ønsketenkning om Ukraina?

Den ukrainske regjeringen presses, og landets styrker slites ut i en krig som kan bli lang. Har vestlige land vært for håpefulle på deres vegne?