Kjølv Egeland

forsker ved Folkerettsinstituttet

Forsker ved Folkerettsinstituttet, med doktorgrad i statsvitenskap fra Universitetet i Oxford