Marit K. Slotnæs

Marit K. Slotnæs

Redaktør for ideer og debatt

Marit Karine Slotnæs (f. 1974) Cand.philol fra Universitetet i Oslo, med hovedfag idéhistorie. Debattredaktør i Morgenbladet siden 2007.