Marte C. W. Solheim

Marte C. W. Solheim

innovasjonsforsker

Førsteamanuensis og leder av Senter for innovasjonsforsking, Universitetet i Stavanger