Svenn-Erik Mamelund

Svenn-Erik Mamelund

Pandemiforsker og demograf, forsker I ved Senter for forskning på pandemier og samfunn, OsloMet

Pandemiforsker og demograf, forsker I ved Senter for forskning på pandemier og samfunn, OsloMet