Bøker

Helt vanlig ondskap

Hemmelige lydopptak av tyske soldater viser hvordan psykisk normale mennesker blir villige til å utføre de verste grusomheter.