Bøker

Alt annerledes

Stig Sæterbakkens essays retter et skarpt, analytisk blikk mot en rekke av samfunnets grunnleggende oppfatninger.