Bøker

Oversett på maken!

Norske oversettere fortsetter å diskutere perfeksjoneringen av det umuliges kunst.