Bøker

Regime ved veis ende?

Det narkotikapolitiske forbudsregimet runder snart hundre år. En serie bøker, av verdens ledende forskere på feltet, gjør opp status.