Bøker

Poesifilm av og for absolutt alle

Dersom poesifilm skal få tyngde som eget uttrykk, må den både søke og tåle strengere kunstneriske krav.