Bøker

Moderniteten som problem

Sosiologen Sigurd Skirbekk er en utidsmessig tenker med mange meninger, men først og fremst er han bekymret for endring.