Bøker

Livet, revidert

P.O. Enquist (79) liker ikke utropstegn. Men å skrive om det første samleiet krever hundrevis av dem.