Bøker

Et spørsmål om ære

Krigen satte kunstnere i en unikt kinkig posisjon. Det ble ikke enklere da de etterpå skulle dømme hverandre i sine egne æresretter.