Bøker

Lei blå brauting på nynorsk

TIDSSKRIFT Kritiske Syn og Segn-lesere frykter den nye redaktøren vil bidra til enda mer sosialkonservativ høyretenkning på nynorsk.