Bøker

Beretningen om det moderne Russland

Sannsynligvis den viktigste boken om Russland som blir publisert på et skandinavisk språk i år.