Bøker

Om en stivere lesemåte

En usedvanlig tørr bok, som viser hvordan sakprosabegrepet får oss til å stille upresise spørsmål når vi står overfor noe virkelig godt.