Bøker

E-bøker på kort og lang sikt

Svaret på e-bokfloken ligger i eierskap, ikke teknologi, skriver Ane Farsethås.